بونوس انباشته

"بونوس انباشته"

پیشبینی بدون در نظر گرفتن پیروزی یا باخت شرط با شما همراه است. اگر شرط میکس شما برنده شود ،اکسپرس بونوس 1.3 برابری دریافت میکنید  و اگر شرط شما ناموفق شود ، 15 درصد کش بک دریافت خواهید کرد.

شرایط گرفتن بونوس انباشته
حداقل مبلغ شرط بندی: ۲۵۰ هزار تومان
حداقل ضریب هر انتخاب شرط میکس : ۱.۹

حداقل تعداد رویدادها در شرط: ۷عدد